Projektperiode: 01.03.2010– 31.06.2015

Program: ForskVE 10560

Projektpartnere: EnergiMidt (lead, nu Eniig), BEOF, BRK, PA Energy, Danfoss Solar Inverters, Solar City Copenhagen, Energitjenesten Bornholm, Organisationen for Vedvarende Energi, Teknologisk Institut

Projektformål Projektets overordnede formål var at få etableret 5 MW solcellekapacitet på Bornholm.

Fase I sigtede mod opsætning af 1 MW solcellekapacitet på privates huse som tagbaserede og installationstilsluttede anlæg, ved at yde 25 % i tilskud til samlede anlægsinvestering (materialer, arbejdsløn mv.). Projektets fokus var demonstration og øget udbredelse af solceller for derigennem skabe unikke testfaciliteter omkring solceller som fluktuerende energikilde i fremtidens intelligente energisystem.

Fase II var oprindelig målrettet kommunen, og fase III mod flere større solcelleanlæg.

Projektet skal ses i sammenhæng med projektet EcoGrid EU, som vi på daværende tidspunkt konkurrerede om at tiltrække til Bornholm (Danmark) sammen med andre medlemsstater i EU. Bornholm havde en stor andel af elproduktionen fra vindkraft, men manglede solcelleproduktion for at ligne fremtidens energisystem.

BEOFs rolle Skabe en unik testfacilitet for øvrige udviklings- og demonstrationsaktiviteter inden for smart-grid teknologier på Bornholm. De anlæg der blev etableret som led i projektet danner grundlag for Bornholm som et storskala forsøgslaboratorium.

- Planlægning af kampagner målrettet private, herunder håndtering af kontrakter med slutkunder.
- Aktivering af lokale håndværkere til at deltage i projektet

Projektresultater
Fase I: I alt 337 anlæg med en samlet effekt på 1.737 kW
Fase II: I alt 16 anlæg med en samlet effekt på 611 kW
Fase III: I alt opsat 23 anlæg med en samlet effekt på 1.710 kW 376 anlæg med en samlet effekt der runder 4.058 kW

Nettomålerordningen blev udsat for et lovindgreb undervejs i projektet, og det betød bl.a. at kommunen ikke fik opsat solcelleanlæg i den udstrækning, der var planlagt. SKAT blev bedt om et bindende svar på, om tilskuddet var skattepligtig, hvilket de efterfølgende bekræftede, og det gav anledning til en del kommunikation i og omkring projektet.

Projektet var en succes, idet der medio 2017 er installeret 7.874 kW solcellekapacitet fordelt på 1.015 installationer, og dermed målet nået til fulde. Bornholm har således 43 % mere solcellekapacitet pr. indbygger sammenlignet med resten af Danmark.

Som et spin-off af PVIB etablerede man PVNET projektet, som gik ud på at undersøge mulighederne for at anvende solcelleinverternes reguleringstekniske egenskaber. Senest udvikling – så kommer solcelleparkerne! I maj 2018 nettilsluttes to solcelleparker på Bornholm på hver 20 MWp, der opføres af firmaet European Energy.

Download Slutrapport (dansk / pdf)