Projektperiode: 01.01.2017 – 31.12.2018

Program: Partnerskaber om energieffektive bygninger (Energistyrelsen)

Projektpartnere: Bornholms Regionskommune, Bornholms Energi og Forsyning, Hovedinteressenter: Byggebranchens organisationer, lokale håndværkere, husejere.

Projektformål

Det overordnede formål var:

At opnå en bedre samfundseffekt i overensstemmelse med den bornholmske energistrategi:

- At koble ordningen til øens fælles indsats for at blive CO2-neutralt samfund

- At øge antal energirenoveringer af private husstande på øen og dermed bidrage til udmøntning af Energistrategiens mål om at udfase oliefyr uden for fjernvarmeområderne

At opnå en økonomisk bæredygtig model som kunne sikre en langsigtet ordning for energirenovering af de bornholmske boliger:

- At øge fokus på tilbud til de deltagende virksomheder

- At arbejde med øvrige interessenter med fokus på forretningsudvikling

Bornholm fik i 2008 en energistrategi. Visionen for Bornholm er, at Bornholm i 2025 er et CO2-neutralt samfund, baseret på bæredygtig og vedvarende energi. I 2015 er der lavet en strategisk energiplan for Bornholm, som opfølgning på energistrategien. En del af indsatsen for at gøre Bornholm til et CO2-neutralt samfund har siden 2009 været rettet mod energirenovering af boliger. I 2011-14 blev der gennemført et større projekt med tilskud fra regionalfonden, hvor der blev tilbudt energivejledninger til boligejerne, og mange af de bornholmske håndværkere blev uddannet som grønne håndværkere. Ordningen med gratis energivejledninger fortsattes i 2014-15 under navnet BedreBoligBornholm, som et samarbejde mellem byggebranchen og Bornholms Regionskommune. Denne tidligere udgave af ordningen havde en klar og målbar effekt.

BEOFs rolle
BEOF har bidraget med koordinering af projektindsatsen i forhold til den strategiske energiplan, bl.a. ved hjælp af simuleringsmodellen. BEOF har desuden bidraget til udbuddet af rådgivningsindsatsen og faciliteret projektmøder mv. Endvidere har BEOF afdækket markedet for nye værktøjer til indberetning af energibesparelser.

Resultater
Resultater af BedreBolig Bornholm 2017-2018 i henhold til evalueringen:

- 224 bornholmske boligejere fik telefonrådgivning

- 94 af de 224 fik et besøg og en energirapport. Disse blev netop skønnet til at have størst potentiale for energirenovering

- Ud ad de 94 svarede 39 på en spørgeundersøgelse i forbindelse med evalueringen

- 35 ud af 39 har gennemført eller har planlagt at gennemføre en energirenovering, hvilket svarer til 90%

- Den gennemsnitlige investering pr. husstand skønnes til 96.000 kr.

- Ud af de 14,7 mio. kr. i værdi af mulige energiinvesteringer som blev identificeret igennem energirapporter, skønnes det, at der er gennemført energirenoveringer for 8 mio. kr.


Partnerskabet har i projektperiode desuden afprøvet muligheder for at forankre en varig fælles ordning hos byggebranchen. Det er ikke lykkedes at finde en model, som byggebranchen anså for interessant nok til, at et flertal af virksomhederne ønskede at deltage.

Efter at have afdækket mulighederne for en ny ordning fælles med virksomhederne, etablerede kommunen en ny tilskudsordning for energireno­vering af private boliger.