Projektperiode: 01.01.2016 - 30.06.2019 (BEOF indtil 31.12.2019)

Program: EUDP: Project ID: 64015-0082

Projektpartnere: Dansk Energi (lead), BEOF, DTU, CBS, IBM, Insero, Uptime, 2+1, Krukow

Projektformål EcoGrid 2.0 er et demonstrationsprojekt, og alle de teorier og ideer der er baggrund for projektet skal demonstreres for at afklare, om de virker eller ej.

Projektet strækker sig over tre varmesæsoner, og i disse perioder testes der intensivt hos de husstande, der deltager. Mange af testene går ud på at kortlægge fleksibilitet i det enkelte hus, så vi ved hvor lang tid der kan lukkes for varmeanlægget i huset, og dermed hvor meget elforbrug, der kan flyttes.

Her er der kæmpe forskel på et nyere hus med en god isolering og et ældre hus med dårlig isolering- samt antallet af beboere og deres vaner, så det er et meget komplekst regnestykke.

Projektet introducerer to ”aggregatorer”, der puljer (aggregerer) fleksibilitet forskellige steder på nettet. Deres opgave er finde ud af, hvor meget fleksibilitet (kWh), der kan puljes i de huse, der kontrolleres- time for time.

Tanken er overordnet, at når der er mere vedvarende energi i elnetttet end der umiddelbart bliver brugt, så skal aggregatoren forøge varmeforbrug- og når det modsatte er tilfældet, så skal de mindske forbruget. Som et led i projektet kan husejerne vælge mellem tre forskellige produktpakker, som afspejler hvordan husejerne vil sammensætte deres elregning. Her kan det være den variable pris på strøm, som er afgørende eller mængden af vedvarende energi i nettet, således at deltageren aktivt bidrager til at reducere CO2 udledningen.

Hermed kan aggregatorerne styre elforbruget efter husejernes ønsker– uden at husejerne behøver at ændre vaner.

BEOFs rolle BEOF har ansvar for to store opgaver i projektet. Vi er online med cirka 800 husstande på Bornholm og sørger for at de er klare til forsøg og test. Vi er ansvarlige for alle demonstrationer og tests hos deltagerne gennem hele projektet Igennem varmesæsonerne bliver der testet intensivt på udstyret i deltagernes huse. Derudover deltager BEOF aktivt i andre projektopgaver.

Læs mere på projektets hjemmeside