Projektperiode:
01. marts 2011 - 28. februar 2015

Program: EU 7 Rammeprogram, Project ID: 268199 Projektpartnere: BEOF, SINTEF ER, Energinet.dk, DTU, Siemens, IBM, EnCT, ELIA, TECNALIA, AIT, ECN, EANDIS, Tallinn University of Technology (TUT), EDPD, Landis+Gyr, TNO

Projektformål
Hovedformålet med EcoGrid EU-projektet var at demonstrere effektiv drift af et el-distributionssystem med høj og fluktuerende andel af el fra vedvarende energikilder, primært vind. Demonstrationen fandt sted på Bornholm med en høj andel af elforbruget fra vedvarende energiproduktion.

Et koncept for et realtidsmarkeds blev udviklet, for at give små slutbrugere af elektricitet nye muligheder og potentielle økonomiske fordele. En stærk industriel deltagelse og innovative erfaringer fra europæiske og amerikanske Smart Grid projekter der bidrog til at udvikle platformen og informationsarkitektur- hvilket er nøglen til at give alle involverede mulighed for at deltage aktivt i realtids elmarkedet.

BEOFs rolle BEOF rolle var primært at rekruttering af boligkunder til forsøget, opsætte og drifte testudstyr samt undervise kunderne i brug af systemerne i projektet IUFE.

Projektresultater
- Nominering til "Sustainia award price" ceremonien (2012), Best ICT solution
- Hædrende omtale ”ISGAN/GSGF Awards 2014"
- Forbrugerengagement på Bornholm 50 projektleverancer (rapporter, 4 offentlige, resten underlagt restriktioner)
- BEOF’s indsats og testkundernes positive inddragelse har bidraget til at gøre projektet til en unik demonstration af et nyt markedskoncept.
- Projekt har demonstreret kompleksiteten af at omsætte et teoretisk koncept til en et fuld skala demonstration med ægte kunder og elmarkedet som grundlag.
- Resultaterne fra projektet viser, at det er muligt at bruge et prissignal til styring af belastning op og ned med kort varsel, uden at kompromittere kundens komfortbehov.