Projektperiode: 01.09.2013-31.10.2016

Program: EU 7 Rammeprogram, Project ID: 608860 Projektpartnere: BEOF, TUT, KTH, DTU, RWTH, UC3M, Dansk Energi, IREC, Schneider Electric/Telvent, UFD, A2a – Reti Elettriche

Projektformål Projektets formål var at definere, udvikle og demonstrere automatisering af elnettet, herunder IT-systemer og applikationer til aktiv drift af elnettet.

Aktive eldistributionsnet udnytter distribuerede energiressourcer (DER'er) til driftsplanlægning af nettet, både i realtid og på længere sigt. DER'er består af aggregeret distribueret produktion og Demand Respons (DR)/efterspørgselsrespons og andre styrbare belastninger. Udgangspunktet for udviklingen er eksisterende distributionsnet, deres styringssystemer, fremtidige forventning til øgning af vedvarende energikilder og kundernes forventninger til færre afbrydelser.

BEOFs rolle
- Håndtere demonstrationssitet i Tejn, testdeltage, og bl.a. stå for ombygning af 10/0,4 kV Station 29 Tejn. Ombygningen havde til formål at installere måleudstyr til dataopsamling.
- Etablering af Decentraliseret FLISR (Fault Location Isolation and Service Restoration=fejllokalisering, isolering og genetablering af spændingen)
- Lavspænding: monitorering/ belastning og produktionsprognose /tilstandsestimering / tilstandsprognose

Projektresultater Automationskonceptet, der er udviklet i IDE4L, drejer sig om tre ting:
- hierarkisk og decentral kontrol af distributionsnet-automatisering baseret på internationale standarder

- virtualisering og aggregering af distribuerede energiressourcer (DER'er) stor udnyttelse af DER'er i driften af nettet

FLISR er en del af distributions-automatiseringsinfrastrukturen designet og udviklet i IDE4L.

De grundlæggende elementer er decentrale intelligente elektroniske enheder (IED'er), der giver beskyttelse og selektivitet. Tre tests blev udført bl.a. hos BEOF, og monitorering og kontrol i realtid gav værdifulde oplysninger om hvad der sker i distributionsnettet, og hvordan uønskede vekselvirkninger kan mindskes.