Projektperiode: 01.01.2018 – 31.12.2018

Program: Intern Projektpartnere: BEOF (EL-NET ØST) Wirescan (Norge)

Projektformål Ved at stille test-faciliteter til rådighed for firmaet Wirescan, forventer Bornholms Energi & Forsyning (BEOF) at opnå en større viden omkring test af kabler under drift.

Wirescan er i gang med at udvikle et produkt, LIRA Power, som rummer en teknologi til at måle på kabler i drift. Det vil være af stor værdi for et el-net selskab at kunne teste de eksisterende nedgravede kabler, for at kunne tilrettelægge en plan for udskiftning, der er teknisk og økonomisk optimal.

Der er særligt interessant omkring kabler, som anses for kritiske for at holde forskellige vigtige funktioner i drift: Det kan eksempelvis være kunder som er tilsluttet nettet hvor der ikke er redundans (kun et kabel til rådighed), og hvor nedetid derfor skal forebygges. Offshore vindmølleparker er fx en oplagt kunde.

LIRA Power skal kunne:

- Monitere kabelparametre, af fx 10 kV kabler under spænding, døgnet rundt
- Sammenholde historiske data med aktuelle data, for at identificere hvordan kablets tilstand udvikler sig
- Skabe et solidt og velunderbygget beslutningsgrundlag for forebyggende vedligehold af kabler
- Måle med en signalstyrke som ganske skadesløs for kablet

Det nuværende stadie af teknologien er på TRL 4 (Technology Readiness Level 4).
Målet med felttesten er at bringe teknologien op på TRL 5 og senere TRL 6.
TRL 5 vil blive opnået gennem en succesfuld tilslutning af LIRA Power til et 3x95 APB-AL 10 kV kabel mellem station 683 og 634 og opsamling af data i initialtesten.
TRL 6 opnås hvis systemet efterfølgende producer brugbare resultater i tre måneders periode.

BEOFs rolle BEOFs rolle er at facilitere testen i samarbejde med det lokale netselskab EL-NET ØST, og stille tilslutningspunkt til rådighed i testperioden. BEOF vil overveje om teknologien kan anvendes til at monitere egne kabler, og derved bedre kunne foretage forebyggende vedligehold.