Spring navigation over

Bæredygtig Bundlinje

Bornholm er en foregangskommune inden for den grønne omstilling med deres strategi ’Bright Green Island’ og deres ambitiøse målsætning om at være CO2-neutrale i 2025. Projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm er en central del af strategiens erhvervsrettede indsats for at få øens små og mellemstore virksomheder med på den grønne bølge

Projektperiode: 01.11.2017 – 01.11.2022

Program: EU’s regionalfond samt midler fra Vækstforum Bornholm

Projektpartnere: Gate 21 (lead), BRK, BCB, BOFA, BEOF, Destination Bornholm, CRT, Energitjenesten Bornholm

Projektformål Bæredygtig Bundlinje Bornholm er et fyrtårnsprojekt, der skal bidrage til at flytte Bright Green Island fra vision til handling med særligt fokus på at forbedre energi-og materialeeffektivitet hos virksomheder.

Målet var at 30-40 virksomheder får udviklet en grøn forretningsmodel, som kan lede til energi-og materialeeffektiviseringer.

Beregnede besparelser pr. virksomhed pr. år er på 15 ton CO2 samt 5 ton materialeforbrug.

BEOFs rolle BEOF har en mindre rolle i projektet og deltager i arbejdsgruppemøder samt styregruppemøder for at bidrage med input som multiforsyningsvirksomhed.

De deltagende virksomheder vil være at finde blandt de større kunder hos BEOF indenfor en eller flere forsyningsarter, og gennem projektet er vi dermed med til at servicere vores kunder.

Sign up. Nyhedsbrev ffire gange om året.