Spring navigation over

Bornholm står model for PowerLabDK

PowerLab DK har gjort Bornholm til et laboratorium i fuld skala, hvor vi tester løsninger for fremtidens elnet og stimulerer forskning, innovation og uddannelse.

 

Danmark sikres en førende international position ved at tiltrække de mest kompetente studerende og forskere. De virtuelle fuldskala-forsøg styres fra et kontrolrum på DTU i Lyngby, der er en tro kopi af det bornholmske elnet. Det betyder, at alt hvad vi foretager os i elnettet på Bornholm, kan ses på DTU.

Samarbejdspartnerne i Powerlab er DTU Elektro, Risø DTU, Ingeniørhøjskolen i København og Bornholms Energi og Forsyning.


 

PowerLabDK

PowerLabDK har i sin nuværende udgave officielt eksistereret i 10 år og er en af de væsentligste danske indsatser, når det drejer sig om at udvikle og teste de løsninger, som fremtidens elektriske og CO2-neutrale samfund kræver.

 

PowerLabDK tilbyder blandt andet udviklingsforløb i både elbiler, boliger, el systemer, højspænding, lavspænding med meget mere.

 

PowerLabDK’s ambition er,

-    at hjælpe eksperimenter som sigter på de højeste internationale standarder

-    at hjælpe eksperimenter som er besværlige eller umulige at gennemføre i konventionelle faciliteter.

-    at være åben og tilgængelig for alle typer af projekter – både akademiske og kommercielle

-    at yde support i alle faser af udviklingsprocessen

-    at tilbyde et optimeret system til vidensdeling og kommercialisering af resultater.

-    at samarbejde med andre førende laboratorier globalt.

 

 

PowerLabDK og Bornholm går 14 år tilbage

 

Bornholms Energi & Forsyning er partner i PowerLabDK. En lang række andre danske virksomheder har bidraget til platformen og er med i styregruppen: AAB, Dansk Energi, Ørsted, NKT, Energinet, IBM, Siemens Energy, Hofor, Bornholms Regionskommune, Region Sjælland, Greenlabs.dk, Vækstforum Hovedstaden og EUDP.

 

Bornholms Energi & Forsyning har siden 2008 været engageret i partnerskabet PowerLabDK sammen med Center for Electric Power and Energy, DTU. Gennem partnerskabet

-    er Bornholm blevet et internationalt living lab for ny energiteknologi indenfor transmission og forsyning

-    har Bornholm - de seneste 14 år - i tæt samarbejde med DTU været engageret i talrige nationale og internationale udviklingsprojekter i samarbejde med en lang række danske og globale virksomheder.

-    har Bornholms Energi & Forsyning fået indsigt i nye forretningsområder og teknologier, adgang til netværk, samt ny viden på teknologi og digitalisering.

-    har Bornholm etableret sig som testø og fyrtårn for grøn omstilling både i lokal, national og international sammenhæng. Samarbejdspartnerne gennem tiden tæller bl.a. IBM, Siemens Energy, ABB og Schneider og rummer aktuelt virksomheder som Nissan, Danfoss, Vestas, NeoGrid Technologies, Utiligize og European Energy.

 

Bornholm står model, når DTU skubber til fremtiden

 

Mandag formiddag fik H.K.H. Kronprinsen sammen med klimaminister Dan Jørgensen et indblik i, hvorfor Danmark er på forkant med at udvikle fremtidens grønne teknologier. Danmarks Tekniske Universitet lagde lokaler til. Bornholm stod model for en del af seancen.

 

04.04.2022: Den royale og klimaministerielle dagsorden bestod af emnerne CO2-fangst, Power-to-X, batterier til elbiler og digitale energisystemer i kontrolrummet af PowerLabDK, hvor Bornholm har én hovedrollerne. Og Bornholm var da også i centrum, da professorerne Jacob Østergaard og Marie Münster præsenterede PowerLabDK for H.K.H. og klimaminister Dan Jørgensen.

 

Professor Jakob Østergaard fra DTU fortalte blandt andet H.K.H. Kronprinsen og ministeren, at det bliver centralt at tænke innovativt, når de to besluttede energiøer skal bygges.  Han pegede på at Bornholm, som den første energiø, er det ideelle sted at afprøve nogle nye teknologiske løsninger, som kan gøre energiøerne mere omkostningseffektive.

 

Ifølge DTU’s beregninger kan der spares 20 mia. kroner ved etableringen af de to energiøer, hvis man tænker den elektriske infrastruktur smart fra start. Men det kræver udvikling og afprøvning – og her udgør Energiø Bornholm en unik mulighed.

 

- Vi har en lang historie sammen med PowerLabDK og DTU. Energiøen og etableringen af det Nationale Center for Grøn Energi vil givetvis betyde et udvidet og mere intensivt samarbejde. Der er ingen tvivl om, at Bornholm bliver en honningkrukke af ny viden for både forskere, virksomheder og studerende, vurderer Bornholms Energi & Forsynings direktør, Claus M. Andersen.

 

Globalt laboratorium med lokalt fokus

 

PowerLabDK er en eksperimental platform. I verdensklasse. PowerLabDK udvikler, tester, træner og demonstrerer løsninger indenfor energi og vedvarende energi. Hele verdenen kommer til DTU i Lyngby, for at udnytte testlaboratorier og eksperimentelle faciliteter i storskala: forskere, ingeniører fra kommercielle virksomheder og studerende. 

 

Når der skal laves realtids-eksperimenter på samfundsniveau baseret på store mængder af data, så bruger PowerLabDK det bornholmske elsystem som case.

 

Alt hvad der foregår i det bornholmske elsystem monitoreres og bogføres af computersystemer hos PowerLabDK – og stilles til rådighed for forskere fra hele verden, som bruger data til at teste og simulere, hvilken effekt deres unikke teknologier har.

 

Bornholms Energi & Forsyning samarbejder i disse år med DTU og PowerLabDK om fremtidens forsyning og undersøger, hvordan man kan koble elsystemet med spildevand og fjernvarme. Kan avanceret styring af pumper i spildevandssystemet hjælpe med at gøre elsystemet mere stabilt? Og hvordan kan koblingen mellem el og varme sikre både mere stabil grøn strøm og en gradvis mere CO2-fri energiproduktion.

 

Bornholm står med andre ord model, når der forskes og udvikles i strømforbrug og forbrugsmønstre, det kommercielle marked for elektricitet, kontrol af vindmøller, kontrol og håndtering af spændingsstyrke i elnettet, integration af vindmøller og solceller, integration af elbiler og prognoseværktøjer til strømproduktion.

 

Bornholm er valgt som testø, fordi Bornholm stort set udgør tæt på én procent af den danske befolkning forsåvidt angår areal, befolkning og energiforbrug. Bornholm håndterer store mængder strøm fra vindmøller og solceller. Bornholm er – strømmæssigt – forbundet til resten af verden med et enkelt strømkabel til Sverige. Det giver mulighed for at isolere data og få data, som kan bruges.

 

Afhængigheden af elkablet gør, at vi på Bornholm har en stor reservekapacitet, så vi som samfund kan fungere uden strøm fra Sverige. Bornholm er en integreret del af PowerLabDK og har været det i mange år. Data fra Bornholm ender direkte i PowerLabDK’s kontrolcenter.

Læs mere om PowerLabDK på projektets egen hjemmeside.

Sign up. Fire gange om året.