Spring navigation over

Kraftværket i Rønne kan få en nøglerolle i den grønne omstilling

Det elektriske samfund tager form for øjnene af os. Projekterne og investeringerne står i kø. Masser af sol og vind er på vej. Men der er en knast. Strøm skal forbruges eller gemmes. Ellers er den væk. Allerede i dag råder vi i perioder over mere vedvarende energi, end vi formår at forbruge eller gemme. Løsningen bliver måske fundet på Skansevej i Rønne - på Bornholms Energi & Forsynings kraftvarmeværk.. 

Projektets navn er 2Lipp, som står for ’Second Life for Power Plants’. Ambitionen er at udvikle et koncept, der gør, at kraftværket kan levere strøm, fjernvarme og balancekraft til elnettet 7/24/365 – udelukkende på en blanding af sol og vind.

 

Projektet genbruger kraftværkets oprindelige teknologi. Det vil sige dampturbine, generator, kontrolsystemer og adgangen til elnettet. En saltreaktor, brugte bilbatterier, et højteknologisk, mekanisk og magnetisk batteri (flywheel) og avanceret styringssoftware sørger for, at der altid er kraft til rådighed – selv på en overskyet dag, hvor flagene hænger.

 

Pressemeddelelse 10.11.22:

The missing link

 

Kraftvarmeværket på Skansevej i Rønne får nøglerolle i projekt til 200 mio. kr. Det er måske det mest banebrydende projekt i de 15 år, vi har været vært for forsknings- og demonstrationsprojekter, udtaler Claus M. Andresen, direktør i Bornholms Energi & Forsyning.

 

En række europæiske pionerer indenfor energiteknologi har teamet op for at løse den største udfordring i den bæredygtige omstilling: at opsamle og lagre energi fra sol og vind, så der også er strøm og varme på overskyede dage uden særligt meget vind. Budgettet er på 100 millioner kr.

- Der er for mig ingen tvivl om, at Second Life for Powerplants bliver én af de vigtigste trædesten på vej mod fremtidens forsyning. Jeg er derfor glad for, at projektet forankres på Bornholm og at sætte vores kraftværk og kompetencer i spil, siger Claus M. Andersen, direktør for Bornholms Energi & Forsyning.

Projektet vil udvikle et koncept, der klæder kraftværket på til en gang i fremtiden at kunne levere strøm og fjernvarme til de bornholmske forbrugere, samt afbalancere elnettet - udelukkende på sol og vind.

Allerede i dag har vi i Danmark mere energi fra sol og vind, end vi kan nå at bruge eller gemme. Samtidig investeres der massivt i solceller og vindmølleparker. Fremtidens forsyning handler derfor i høj grad om at kunne gemme strøm. Strøm skal nemlig bruges eller gemmes. Ellers er den væk.

- Fremtidens forsyning skal være robust, bæredygtig og til at betale. Hvis vi skal høste frugterne af de nye mængder sol og vind, er vi nødt til at svar på en lang række spørgsmål. Second Life for Powerplants vil give os en lang række af de svar, vi har brug for, vurderer direktøren.

Ideen bag Second Life for Powerplants er at genbruge kraftværkernes oprindelige teknologi – og bygge videre på medarbejdernes kompetencer. Derfor genbruges dampturbine, generator, kontrolsystemer og adgangen til elnettet og fjernvarmenettet.

Kraftværket får tilført tre nye forskellige lagringsteknologier: Et saltlager, brugte elbils-batterier og et højteknologisk svinghjuls-batteri (flywheel). Konceptets hjerte er et stykke avanceret styringssoftware, der skal sørge for, at der i fremtiden altid vil være varme og strøm til rådighed – selv på en overskyet dag, hvor flagene hænger.

- Vi vil få en uvurderlig viden om, hvordan vi i fremtiden skal håndtere og gemme sol og vind - og hvordan vi effektivt kan sikre balance i elsystemet. Vi vil få håndfast viden om, hvad der kræves for, at vi for alvor kan drage nytte af både sol og vind - uden at det skulle blive væsentligt dyrere for bornholmere. Vi vil få tydelige indikationer på, hvad der skal til af investeringer for, at vi endegyldigt kan sige farvel til olien og nedfase flisen, forklarer Claus M. Andersen.

Blandt andet derfor har Bornholms Energi & Forsyning investeret i projektet. Pengene bliver bl.a. brugt til nedtagning af to store gamle, udtjente kedler, samt klargøring og ombygning.

Claus M. Andersen vurderer, at projektet vil få stor betydning udenfor Bornholm. Han peger på, at de erfaringer, projektet høster på Bornholm, let kan kopieres andre steder og gøre det langt lettere, billigere og hurtigere f.eks. at konvertere et polsk kulkraftværk til at være fremtidens fleksible energilager med sol og vind.

- At vi kan lande sådan et projekt på Bornholm, kunne indikere, at vi måske bør overveje at skrue lidt op for forventningerne til, hvor meget ekstra aktivitet på øen, den bornholmske energiø kommer til at skabe, slutter Claus M. Andersen.

 

Artikel i Dansk Metal marts 2023.

Læs mere her

Kontakt venligst
Projektudvikler
Bornholms Energi & Forsyning
Jörgen Westerdahl Edström
+45 2119 4311 
je@beof.dk

En række europæiske pionerer indenfor energiteknologi har teamet op for at løse den største udfordring i den bæredygtige omstilling: at opsamle og lagre energi fra sol og vind. 

Allerede i dag får vi mere energi fra sol og vind, end vi kan bruge eller gemme. Samtidig investeres der massivt i solceller og vindmølleparker. Fremtidens forsyning handler derfor i høj grad om at kunne gemme strøm. Strøm skal nemlig bruges eller gemmes. Ellers er den væk.

Projektet vil udvikle et koncept, der klæder kraftværket på til en gang i fremtiden at kunne levere strøm og fjernvarme til de bornholmske forbrugere - udelukkende på sol og vind.

De erfaringer, projektet høster på Bornholm, kan gøre det langt lettere, billigere og hurtigere f.eks. at konvertere et polsk kulkraftværk til udelukkende at køre på sol og vind. En del af projektet er derfor at etablere software, der kan simulere designkoncepter. 

Det er måske det mest banebrydende projekt, vi har landet på Bornholm i de 15 år, Bornholm har været vært for forsknings- og demonstrationsprojekter, udtaler Claus M. Andresen, direktør i Bornholms Energi & Forsyning.

 

- Der er for mig ingen tvivl om, at Second Life for Powerplants bliver én af de vigtigste trædesten på vej mod fremtidens forsyning. Jeg er derfor glad for, at vi har fået lov til at lægge kraftværk, kompetencer og medarbejdere til, siger Claus M. Andersen, direktør for Bornholms Energi & Forsyning.

 

- Fremtidens forsyning skal være er robust, bæredygtig og til at betale. 2Lipp-projektet har potentiale til at give os svar på en lang række af de spørgsmål, som vi skal have svar på, før vi kan høste frugterne af de store mængder sol og vind, der kommer i de kommende år, vurderer direktøren.

 

- Vi vil få en uvurderlig viden om, hvordan vi i fremtiden skal håndtere og gemme sol og vind. Vi vil få håndfast viden om, hvor og hvordan vi skal investere, så vi for alvor kan drage nytte af både sol og vind - uden at det bliver væsentligt dyrere for bornholmere. Vi vil få tydelige indikationer på, hvad der skal til for, at vi endegyldigt kan sige farvel til olien og nedfase flisen, forklarer Claus M. Andersen.

 

Claus M. Andersen vurderer, at projektet til at få stor betydning udenfor Bornholm. Han peger på, at de erfaringer, projektet høster på Bornholm, kan gøre det langt lettere, billigere og hurtigere f.eks. at konvertere et polsk kulkraftværk til udelukkende at køre på sol og vind:

 

- At vi kan lande sådan et projekt på Bornholm, kunne indikere, at vi måske bør overveje at skrue lidt op for forventningerne til, hvor meget ekstra aktivitet på øen, den bornholmske energiø kommer til at skabe, slutter Claus M. Andersen.

 

Projektpartnere

Bornholms Energi & Forsyning, Energy Cluster Denmark, QuinteQ (Flywheel, Holland), Hyme Energy (saltreaktor), PLS Energy Systems (batterilagring, Sverige), Fraunhofer (research og udvikling, Tyskland), Danish Technological Institute, Gdansk University of Technology, Technical University of Denmark, Euroheat & Power (internationalt netværk for fjernvarme), Pini (rådgivende ingeniører, Schweiz), Netzgesellschaft Eisenberg (netselskab), Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Koksik (polsk kulværk i Reda).

De tre teknologier: 2Lipp bygger og simulerer et nyt kraftværk på havnen i Rønne.  Ved at basere energilageret på tre forskellige teknologier, reduceres omkostningerne, og systemet bliver fleksibelt og robust.

 

Saltreaktoren er billig, kompakt, skalérbar og arbejder med en højere energitæthed end andre salte. Temperaturen kan nå op på 700 grader. Saltreaktorens aktive ingrediens af kaustisk soda.

 

Fordelene ved at anvende brugte batterier fra elbiler er indlysende. De er billige. Genbrug giver en stor miljøgevinst.  Selv om et bilbatteri er nede på 60-70% af dets kapacitet og derfor ikke kan levere den ydelse, som en elbilejer har brug for, kan batterierne bruges til stationær opladning.  

 

Et flywheel er egentlig blot magnetisk svinghjul, som mange måske kender fra knallerter, motorcykler og biler. Svinghjulet drejer rundt, skaber magnetisk spænding og laver strøm. Men flywheel-teknologien kommer fra flyindustrien og er en kende mere avanceret. Ved hjælp af magnetisme har den hollandske partner skabt et svinghjul som svæver. Det har ingen aksler og fungerer helt uden friktion. Det giver meget høje hastigheder. Jo højere hastighed, jo mere strøm kan der lagres. Teknologien lover lang levetid, få driftsudgifter og stabil drift. Flywheels er den dyreste ingrediens i energilageret, men nødvendig, når der skal gemmes store mængder strøm hurtigt, eller når elnettet skal tilføres store mængder strøm.

 

Budget
100 mio. kr.

Heraf kommer 60 mio. kr. fra EU (Horizon-CL5-2022).

Bornholms Energi & Forsyning investerer selv 16 mio. kroner.
Investeringen bruges på en ombygning til 7 mio. kroner. De næste 42 måneder vil minimum to medarbejdere fra Bornholms Energi & Forsyning være beskæftiget fuldtids i projektet.

 

Bornholms Energi & Forsyning investerer selv 16 mio. kroner.
Investeringen bruges på en ombygning til 7 mio. kroner. De næste 42 måneder vil minimum to medarbejdere fra Bornholms Energi & Forsyning være beskæftiget fuldtids i projektet.

Sign up. Testisland nyhedsbrev. Fire gange om året.