Spring navigation over

Vi tester fremtidens teknologi. I dag.

I mere end ti år har Bornholm været platform for udvikling, test og demonstration af innovative, grønne energiteknologier - og håndteret projekter for mere end 100 mio euro. I dag deltager vi i en samlet projektportefølje på 650 mio. kr.

Illustration. Powerlab hos DTU holder øje med det bornholmske elnet.

100%

Mere end 18.000 ud af Bornholms 24.000 huse varmes op med fjernvarme. Fjernvarme produceret af 100 % biomasse.

100%

100 procent af vores produktion af strøm kommer - under normale omstændigheder - fra sol, vind og biomasse.

41.000

41.000 indbyggere, der udgør en  hel og fuldt funktionel samfundsmodel - klar til at blive testet.

Bornholm er et af de bedste steder i verden at teste ny vedvarende energiteknologi. Danske universiteter og virksomheder, samt multinationale giganter som Danfoss, Siemens and IBM bruger allerede Bornholm som test-ø.

 

Vi er en moderne multiforsyningsvirksomhed. Derfor fokuserer vi på en intelligent og grøn omstilling af vores samfund. Og derfor inviterer og inspirerer vi andre til at komme og arbejde med os og blive en del af den gode historie. Vi stiller gerne vores projekterfaring, vores viden, et living lab, forskellige simuleringsmodeller og data til rådighed

 

I 2019 vandt Bornholm den Europæiske Kommissions ’Responsible Island Prize for sustainable energy development - being the most ambitious island i Europe.

 

 

Bornholm står model, når DTU skubber til fremtiden

 

Mandag formiddag fik H.K.H. Kronprinsen sammen med klimaminister Dan Jørgensen et indblik i, hvorfor Danmark er på forkant med at udvikle fremtidens grønne teknologier. Danmarks Tekniske Universitet lagde lokaler til. Bornholm stod model for en del af seancen.

 

Den royale og klimaministerielle dagsorden bestod af emnerne CO2-fangst, Power-to-X, batterier til elbiler og digitale energisystemer i kontrolrummet af PowerLabDK, hvor Bornholm har én hovedrollerne. Og Bornholm var da også i centrum, da professorerne Jacob Østergaard og Marie Münster præsenterede PowerLabDK for H.K.H. og klimaminister Dan Jørgensen.

Professor Jakob Østergaard fra DTU fortalte blandt andet H.K.H. Kronprinsen og ministeren, at det bliver centralt at tænke innovativt, når de to besluttede energiøer skal bygges. Han pegede på at Bornholm, som den første energiø, er det ideelle sted at afprøve nogle nye teknologiske løsninger, som kan gøre energiøerne mere omkostningseffektive. Ifølge DTU’s beregninger kan der spares 20 mia. kroner ved etableringen af de to energiøer, hvis man tænker den elektriske infrastruktur smart fra start.

 

Men det kræver udvikling og afprøvning – og her udgør Energiø Bornholm en unik mulighed. - Vi har en lang historie sammen med PowerLabDK og DTU. Energiøen og etableringen af det Nationale Center for Grøn Energi vil givetvis betyde et udvidet og mere intensivt samarbejde.

 

- Der er ingen tvivl om, at Bornholm bliver en honningkrukke af ny viden for både forskere, virksomheder og studerende, vurderer Bornholms Energi & Forsynings direktør, Claus M. Andersen.

 

Globalt laboratorium med lokalt fokus
PowerLabDK er en eksperimental platform. I verdensklasse. PowerLabDK udvikler, tester, træner og demonstrerer løsninger indenfor energi og vedvarende energi. Hele verdenen kommer til DTU i Lyngby, for at udnytte testlaboratorier og eksperimentelle faciliteter i storskala: forskere, ingeniører fra kommercielle virksomheder og studerende.

 

Når der skal laves realtids-eksperimenter på samfundsniveau baseret på store mængder af data, så bruger PowerLabDK det bornholmske elsystem som case. Alt hvad der foregår i det bornholmske elsystem monitoreres og bogføres af computersystemer hos PowerLabDK – og stilles til rådighed for forskere fra hele verden, som bruger data til at teste og simulere, hvilken effekt deres unikke teknologier har.

 

Bornholms Energi & Forsyning samarbejder i disse år med DTU og PowerLabDK om fremtidens forsyning og undersøger, hvordan man kan koble elsystemet med spildevand og fjernvarme. Kan avanceret styring af pumper i spildevandssystemet hjælpe med at gøre elsystemet mere stabilt? Og hvordan kan koblingen mellem el og varme sikre både mere stabil grøn strøm og en gradvis mere CO2-fri energiproduktion.

 

Bornholm står med andre ord model, når der forskes og udvikles i strømforbrug og forbrugsmønstre, det kommercielle marked for elektricitet, kontrol af vindmøller, kontrol og håndtering af spændingsstyrke i elnettet, integration af vindmøller og solceller, integration af elbiler og prognoseværktøjer til strømproduktion.

 

Bornholm er valgt som testø, fordi Bornholm stort set udgør tæt på én procent af den danske befolkning forsåvidt angår areal, befolkning og energiforbrug. Bornholm håndterer store mængder strøm fra vindmøller og solceller.

 

Bornholm er – strømmæssigt – forbundet til resten af verden med et enligt strømkabel til Sverige. Det giver mulighed for at isolere data og få data, som kan bruges. Afhængigheden af elkablet gør, at vi på Bornholm har en stor reservekapacitet, så vi som samfund kan fungere uden strøm fra Sverige.

 

Bornholm er en integreret del af PowerLabDK og har været det i mange år. Data fra Bornholm ender direkte i PowerLabDK’s kontrolcenter. PowerLabDK PowerLabDK har i sin nuværende udgave officielt eksistereret i 10 år og er en af de væsentligste danske indsatser, når det drejer sig om at udvikle og teste de løsninger, som fremtidens elektriske og CO2-neutrale samfund kræver.

 

PowerLabDK tilbyder blandt andet udviklingsforløb i både elbiler, boliger, el systemer, højspænding, lavspænding med meget mere. PowerLabDK’s ambition er,
• at hjælpe eksperimenter som sigter på de højeste internationale standarder
• at hjælpe eksperimenter som er besværlige eller umulige at gennemføre i konventionelle faciliteter.
• at være åben og tilgængelig for alle typer af projekter – både akademiske og kommercielle
• at yde support i alle faser af udviklingsprocessen
• at tilbyde et optimeret system til vidensdeling og kommercialisering af resultater.
• at samarbejde med andre førende laboratorier globalt.

 

Powerlab og Bornholm går tilbage til 2008
Bornholms Energi & Forsyning er partner i PowerLabDK. En lang række andre danske virksomheder har bidraget til platformen og er med i styregruppen: AAB, Dansk Energi, Ørsted, NKT, Energinet, IBM, Siemens Energy, Hofor, Bornholms Regionskommune, Region Sjælland, Greenlabs.dk, Vækstforum Hovedstaden og EUDP.

 

Bornholms Energi & Forsyning har siden 2008 været engageret i partnerskabet PowerLabDK sammen med Center for Electric Power and Energy, DTU.

 

Gennem partnerskabet
• er Bornholm blevet et internationalt living lab for ny energiteknologi indenfor transmission og forsyning
• har Bornholm - de seneste 14 år - i tæt samarbejde med DTU været engageret i talrige nationale og internationale udviklingsprojekter i samarbejde med en lang række danske og globale virksomheder.
• har Bornholms Energi & Forsyning fået indsigt i nye forretningsområder og teknologier, adgang til netværk, samt ny viden på teknologi og digitalisering.
• har Bornholm etableret sig som testø og fyrtårn for grøn omstilling både i lokal, national og international sammenhæng. Samarbejdspartnerne gennem tiden tæller bl.a. IBM, Siemens Energy, ABB og Schneider og rummer aktuelt virksomheder som Nissan, Danfoss, Vestas, NeoGrid Technologies, Utiligize og European Energy.

- Det er indlysende sund fornuft at bruge vores spildevand til at lave energi og gødning

 

Direktør Steen Jespersen er ikke i tvivl. Svaneke Bryghus er med i Symsites – et udviklingsprojekt, hvor opskriften er enkel og gevinsten kan være stor. Man tager spildevand fra et bryggeri. Tilsætter lidt lokalsamfund, noget madaffald, nogle grejer, magisk støv og to trylleord: Symbiose og cirkulær økonomi. Og vupti – så har man et anlæg, der både renser spildevand fra bryggeriet, producerer supergødning og laver mere energi, end det forbruger. 

 

Projektet går i gang i til sommer. I Svaneke. Den lokale forankring er til at få øje på. Med på startlinjen er Svaneke Bryghus, BOFA, Bornholms Energi & Forsyning, Frennegård og Svanekeborgerne, der bliver koblet på senere. 

 

Hvis alt går vel, så vil forsøget i løbet af de næste fire år resultere i et koncept for, hvordan man kan rense spildevand og få overskud på klimakontoen – samtidig. Nærmere bestemt: Et decentralt og skalérbart biogasanlæg. Anlægget vil producere biogas. Affald og spildevand skal ikke transporteres særligt langt. Restprodukterne – gødningen – udnyttes lokalt. Man kalder det regional industriel urban symbiose. Og det kan spare rigtig mange penge – nye og større spildevandsanlæg koster ’knapper’.

 

- Jeg synes bare, at det er indlysende sund fornuft. Projektet flugter rigtig godt med vores økologiske og bæredygtige profil, hvor al brygning foregår CO2-neutralt, siger direktør i Svaneke Bryghus, Steen Jespersen og fortsætter:

- I forvejen produceres der strøm og varme på vores mask og vores gærrester hos Bornholms Bioenergi i Aakirkeby. Men vores spildevand belaster fortsat vores grønne regnskab. Det kan projektet måske på sigt være med til at lave om på. 

 

Bornholms Energi & Forsynings direktør Claus M. Andersen vurderer, at SYMSITES er en god case – en af mange trædesten på vej frem mod fremtidens forsyning:

 

- Fremtidens forsyning kræver, at vi samarbejder på kryds og tværs, bruger de ressourcer vi har, kombinerer dem på alle mulige måder og hele tiden kigger efter muligheder for at koble forskellige teknologier og systemer. Nøgleordene for fremtidens forsyning er intelligente, skalérbare, fremsynede og robuste løsninger.  

 

Steen Jespersen mener, at projektet viser en ny dimension af Bornholm som test-ø: 

- Man inddrager både lokale virksomheder og lokale borgere til at løfte en lokal udfordring. Mere virkelighedsnært bliver det ikke. Det tror jeg er en stor styrke – og en model til efterfølgelse.

 

Projektet giver gode muligheder for at fremme cirkulær økonomi, udtaler direktør fra BOFA, Jens Hjul-Nielsen, og tilføjer:

- Madaffald har vi ikke hidtil gjort noget særligt ved på Bornholm, altså andet end at vi bare har brændt det. Her kan vi arbejde med en spændende måde at sikre en bedre ressourceudnyttelse. Herudover skal BOFA stå i spidsen for at undersøge muligheder for social innovation i projektet. Altså hvordan lokalsamfundet og parterne kan drage værdi af hinanden

 

Jens Hjul-Nielsen fortæller, at BOFAs arbejde med Symsites sender et klart signal om, at affaldsselskabet tager den nye nationale affaldsplan seriøst og bakker op om affaldssektorens mål om at begrænse CO2 belastningen, f.eks. ved at det bornholmske madaffald genanvendes til gødningsprodukter.  

 

Med projektet forsøger Bornholms Energi & Forsyning også at leve op til regeringens klimaplan, der har som mål, at vandsektoren skal være klima- og energineutral i 2030. 

 

- Decentrale biogasanlæg kan være en del af løsningen. Rensningsanlæg kræver meget energi, fordi der skal tilføres store mængder af ilt. Biogasanlægget vender det hele på hovedet og renser spildevandet i et iltfrit miljø, fortæller biolog Torben Jørgensen fra Bornholms Energi & Forsyning og fortsætter:

 

- Den såkaldte membran-reaktor teknologi, vi skal afprøve, er samtidig mere robust i forhold til forskellige typer af spildevand og belastning, desuden man kan tilføre forskellige typer af affald og biomasse som supplement og på den måde øge produktionen af biogas.

 

Mere information: Jeppe Eimose Waagstein, head of departement. Call +45 5160 5817. Write: jw@beof.dk

Sign up på vores digitale nyhedsbrev (4 x om året).