Projektperiode: 01.01.2016 – 31.12.2018

Program: EU: Horizon 2020

Projektpartnere: BEOF, WIP Renewable Energies Germany, PlanEnergi, Güssing Energy, Technologies GmbH Austria, University of Zagreb,University of Belgrade mv.

Projektformål Projektets formål er at støtte implementeringen af små fjernvarme- og fjernkølingsnet baseret på vedvarende energikilder i samfund i Sydøsteuropa.

Gennem CoolHeating overføres viden fra partnerlande med eksisterende fjernvarme- og fjernkølingsnet baseret på vedvarende energikilder (Østrig, Danmark, Tyskland) til lande med få eksempler af denne art (Kroatien, Slovenien, Serbien, Bosnien-Herzegovina). De vigtigste aktiviteter, ud over teknologiske vurderinger, omfatter tiltag der skal stimulere interessen hos borgere og myndigheder til at starte fjernvarmeprojekter baseret på vedvarende energikilder, samt opbygge viden omkring finansiering og forretningsmodeller.

Det forventede udbytte af projektet er etablering af små nye fjernvarme- og fjernkølingsnet i fem udvalgte samfund, frem til investeringsstadiet.

BEOFs rolle Bornholm indgår som eksempel på ”best practice”, og BEOF har deltaget i seminarer i Slovenien og Kroatien i januar 2016 med indlæg omkring den forretningsmodel der er anvendt til at udbrede fjernvarmen på Bornholm.

På projektets hjemmeside: www.coolheating.eu er der udarbejdet et kort over ”best practices” med blandt andet facts omkring fjernvarmen på Bornholm.