Projektperiode: 01.02.2009 – 31.12.2011

Program: ForskEL 10224 Projektpartnere: Dansk Energi, DTU CET, Risø DTU, DTU Transport, DONG Energy, IBM, Siemens, Eurisco, BEOF (tidligere Østkraft).

Projektformål EDISON- projektet angår udvikling af det elsystem, som skal understøtte udbredelsen af elbiler i Danmark. Herudover har det til formål at skabe en dansk platform for udvikling af systemløsninger og teknologier til integration af elbiler i det danske elsystem. Udviklingen skal sikre, at fremtidens elsystem er pålideligt og økonomisk rentabelt, selv når der introduceres en meget høj grad af fluktuerende vedvarende energi fra eksempelvis vindmøller.

BEOFs rolle
BEOF havde ansvar for demonstrationsplatformen, og test af det udviklede opladningskontrolsystem.

Projektresultater EDISON-projektet blev bygget på den danske energistrategi, der indebærer ca. 50% vindkraft i det danske elsystem i 2020. Elbilerne forventedes at fungere som buffere for den varierende vindkraftproduktion via "intelligent opladning".
I 2008 var dette et relativt banebrydende koncept, og det gav stor international interesse for projektet. De første møder med elbilproducenter tidligt i projektperioden viste, at de var tilbageholdende med at involvere deres produkter i markedsopsætninger, hvor batterierne skulle bruges til systemtjenester. Deres bekymringer var brugernes accept og usikkerhed og slitage af batteriet.

Konsortiet udviklede en konceptuel systemarkitektur på tre niveauer, og der er foreslået fem ladescenarier:
- Opladning når det er nødvendigt (uintelligent opladning)
- Opladning med lokal kontrol (tidsbaseret eller prissignalbaseret opladning)
- Opladning med aggregeret kontrol (EVPP som en balanceansvarlig)
- Opladning med aggregeret kontrol (EVPP under en balanceansvarlig)
- Avanceret scenarie (sameksistens af decentrale og aggregerede kontrolkoncepter)

Ved at indføre en flådeoperatør til at aggregere(samle) forbruget fra en række elbiler, og håndtere deres interaktion med elmarkedet, giver elbiler mulighed for at deltage i markedet for reguleringskraft. Dette er hovedkonceptet i EDISON-projektet.