Projektperiode: 01.04.2011 – 31.08.2016

Program: ForskEL 10698

Projektpartnere: Danfoss Solar Inverters (lead), DTU, EnergiMidt (nu eniig), BEOF

Projektformål Baggrunden for projektet var at undersøge, hvordan man kan øge udbredelse af solcelleanlæg i det nuværende danske distributionselnet.

Ved at udnytte den nyeste teknologi af solcelleinvertere til netstyringsfunktioner, undersøgte projektet virkningerne og gennemførligheden i det reelle distributionsnet. Dette blev gjort ved at undersøge forskellige typer af netstyringsfunktioner kvalitativt og kvantitativt, ved at anvende funktionaliteter til inverterkommunikation og indføre nye hjælpeydelser, der kan leveres af solcelleanlæg.

BEOFs rolle BEOF har oplevet hvordan MVAr problematikken i form af bl.a. spændingsstigning er øget over årene i takt med at det ca. tiårige kabellægningsprojekt (0,4 kV og 10 kV luftledninger) skred frem.
Derfor har et særligt fokus været at gøre brug af solcelleanlæggene til at levere systemydelser til nettet, især reaktiv effektstyring med og uden aktiv produktion.

Projektresultater
Projektet bidrager til at muliggøre en øget udbredelse af solcelleanlæg i det nuværende distributionsnet, især boligområder, så man enten kan udskyde eller undgå netforstærkning.

Virkningen og fordelene ved sol-PV-systemer er via projektet blevet mere åbenlyse for både netvirksomheden og offentligheden.

Resultatet af projektet kan bruges som inspiration til netselskaber, som er ambitiøse med at udbrede sol-PV-anlæg i distributionsnet, ved at udnytte inverterteknologien til at yde netstabilitet og styring.

Download final report (uk)(pdf)