Projektperiode: 01.08.2016 – 30.09.2018

Program: ForskEL 12421

Projektpartnere: DTU (lead), BEOF, Kenergy, eniig, SolarConnectivity

Projektformål Projektet havde til formål at bygge bro mellem de muligheder som et solcelleanlæg (PV) stiller til rådighed og et netselskabs behov for systemydelser.

Projektet ville gerne etablere en testplatform for solcelleanlægs netunderstøttende funktioner som:
- levering af systemydelser ved normaldrift
- levering af inerti
- kortslutningseffekt og spændingskvalitet
- avancerede frekvens og reaktiv effekt strategier

Der blev taget udgangspunkt i den nyeste teknologi og tekniske forskrifter, fx kommunikation via Sunspec protokol og til BEOF’s scada. Helt konkret ville vi fra BEOF’s kontrolrum bl.a. regulere den reaktive effekt på Campus Bornholms 180 kW solcelleanlæg og måle påvirkningen i nettet, og det lykkedes.

Bornholm havde ved projektets begyndelse installeret knap 8 MW solcellekapacitet, hvilket skal ses i sammenhæng med øens maksimale effektbehov på 55 MW.

I maj 2018 blev der nettilsluttet yderligere 2 x 7,5 MWAC solcelleparker, som yderligere understregede behovet for at opnå fortrolighed med at kunne drage nytte af PV’s systemydelser og forecaste produktionen. Den viden vi opbyggede i løbet af PVTP projektet blev direkte anvendt i kommunikationen med solcelleparkerne.

 

BEOFs rolle BEOF rolle var primært at teste funktionaliteten af var-reguleringen via kontrolrummet. I den forbindelse skal SCADA-anlægget udbygget med skærmbilleder og engineering udført, så der blev et samspil med Campus Bornholms solcelleanlæg.

Desuden blev der etableret udstyr i CB’s 10/0,4 kV st. 595 transformerrum og fiber til dette samt kælder, hvor inverter manager befandt sig.